hej politiker
och besluts-
fattare!

Ni nya folkvalda
politiker, hör upp!

Nu har vi chansen att
göra om och rätt.

Vi vill ses och dela lärdomar av vårt arbete med människor i utanförskap och vad vi ser är viktigt att ni politiker gör för att värna allas våra mänskliga rättigheter.

Våra fyra organisationer möter tillsammans varje vecka tusentals personer som befinner sig i utanförskap och utsatthet. Och de blir allt fler. Välfärdssystemet är rörigt och otydligt. Systemet sviker de svagaste.

Vi uppmuntrar dig att prata med oss om fallgroparna vi sett växa fram i vårt välfärdssystem. Du som folkvald kan vända de kyliga vindar vi alla kände blåsa genom valrörelsen. Tillsammans kan vi skapa medvind för alla!

En gemensam kampanj för att skapa Medvind för alla
Med stöd av
Läs vår debattartikel i dagens samhälle
När välfärden vittrar sönder drabbas de svagaste
Se hela bildreportaget: Vilka är alla? Av Elin Berge

1. Försäkra alla barns och ungas rätt att vara med i samhället

Alla barn och unga behöver ett gott och sammanhängande stöd av samhället, anpassad utbildning och tillgång till aktiviteter som utvecklar dem utifrån sina individuella förutsättningar.

Enligt Statens Offentliga Utredning 2017 finns det 131 500 unga människor mellan 15–29 år som varken arbetar eller studerar i Sverige. Risken för dem att hamna i ett ­långvarigt ­utanförskap ökar för varje dag tiden går. 60–70 procent av de som varken ­arbetade ­eller studerade ett år var i samma situation även året därpå. Mer än hälften var
kvar i ­samma ­situation tre år senare. Särskilt stor är risken för de unga som bor och lever i ­socio­ekonomiskt utsatta områden.

Bilden är samtidigt nyanserad, och de som varken arbetar eller studerar innefattar bland annat också ungdomar i samhällets vård, funktionsnedsatta, nyanlända och de som gått i gymnasiesärskola till exempel. Vi vill även poängtera gruppen barn till EU-medborgare som inte tillåts gå i skola i vissa kommuner i Sverige.

Vi begär insatser för att barn och unga ska ha möjlighet att ta tillvara på sin potential
och skapa sig en bra framtid. De är Sveriges framtid.

Se hela bildreportaget: Vilka är alla? Av Elin Berge

2. försvara hemlösas rätt till hälsa

Vi ser att hemlösas hälsa behöver tas på allvar av politiken. Genom att underlätta för hemlösa människor att få den vård och stöd de behöver i den miljö de befinner sig i, kan vi säkerställa en mer välmående grupp människor med bättre förutsättningar för att integreras och bidra till samhället.

Enligt Socialstyrelsen lever ungefär 33 000 människor i hemlöshet i Sverige år 2017. De hemlösa i Sverige är en blandad grupp där lite fler än hälften är män, men där kvinnorna blir allt fler. Många av dem är föräldrar till minderåriga barn, och många har varit hemlösa längre än ett år. För en tredjedel av kvinnorna uppgavs våld i nära relationer vara en faktor som bidragit till en situation i hemlöshet.

Psykiska sjukdomar och beroendeproblematik är vanligt. Både som konsekvens av ett tufft liv, där självmedicinering kan upplevas som en nödvändighet, men också som en ­bidragande faktor till att bli hemlös. Det här är människor som behöver mycket vård och omsorg. Trots det blir det svårare för dem att ta del av de hälsofrämjande insatser de har rätt till. Mobila ­sjukvårdsteam blir färre,  allt fler vårdtjänster kräver BankID som gruppen sällan har, och tuffare regelverk kring ID-kort gör det omöjligt för dem att till exempel hämta ut sin medicin från Apoteket utan ett.

Se hela bildreportaget: Vilka är alla? Av Elin Berge

3. säkerställa fattiga människors mänskliga rättigheter

Vi märker av en ökad stigmatisering på grund av fattigdom i Sverige. Vi vill se politik för fattiga människors mänskliga rättigheter. Vi löser inte EU-medborgarnas fattigdom, diskriminering och utanförskap genom att förvisa dem från ­gatumiljön. I vårt arbete märker vi ett behova av rättighetsbaserade insatser för gruppen, säkerställa de medföljande barnens rätt till utbildning.

Socialdepartementet beräknar att det finns ­ungefär 5 000 EU-medborgare i Sverige. De söker försörjning och flyr den fattigdom och diskriminering som är deras verklighet i hemlandet, i hopp om en bättre framtid.

Ca 70–100 barn följer med sina föräldrar till Sverige varje år. Diskrimineringen följer med dem till Sverige, där till exempel en majoritet av landstingen berättar för statens ­offentliga ­utredare att de är restriktiva med att ge sjukvård till EU-medborgare trots att de har rätt till det.

Fattigdom i sig orsakar också utanförskap. En annan verklighet i Sverige är att vi idag har pensionärer som efter ett arbetande liv får svårt att få vardagen att gå ihop. Äldre människor som inte har råd att ta sig ut för social gemenskap. Ett liv i ensamhet. Ett utanförskap på grund av fattigdom.

Se hela bildreportaget: Vilka är alla? Av Elin Berge

vårt bidrag

Vi förstår att du som politiker inte kan inte lösa de här problemen på egen hand. Vi behöver vara många som hjälps åt.

Prata med oss, vi är experterna. Våra organisationer har stor kunskap om utsatta människor i utanförskap som vi byggt upp under sammanlagt 100 år i våra olika verksamheter. Vi är den utsträckta handen längst ut i systemet. Vi söker upp, möter, hjälper och guidar människor varje dag. Under lång tid har vi sett välfärden vittra sönder och skyddsnäten försämras. Vi har utarbetade metoder för att lotsa och guide människor på sin väg tillbaka in i samhället.

Ni folkvalda har till uppgift att göra systemet människovänligt igen. Så att människor som inte har kunskap om sina grundläggande rättigheter i Sverige eller inte orkar stå upp för sina rättigheter kan få den hjälp de behöver för att kunna bli en del av och bidra till samhället. Det är för dem systemet ska finnas.

Vi finns här för dig. Ta kontakt med någon av oss idag.

Maria Dahlstedt, Verksamhetschef Convictus, Stockholm.
mail
070-2273378
Niklas Ristarp, Ordförande Musketörerna i Rågsved och Projekt Rågsved.
mail
076-9457014
Stina A Gezelius, Verksamhetschef, Öppen Gemenskap, Umeå.
mail
090-171238
Ulrika Falk, verksamhetschef EU-medborgare, Göteborgs Räddningsmission, Göteborg.
mail
031-7121351

1. Försäkra alla barns och ungas rätt att vara med i samhället

Utanförskapet får långvariga konsekvenser för unga människor själva men också dyra konsekvenser för samhället. Barn och unga i Sverige ska ha möjlighet att ta tillvara på sin potential, och skapa sig en bra framtid. De är Sveriges framtid.

Musketörerna i Rågsved driver Projekt Rågsved som ger mötesplatser och möjligheter åt unga att komma in i samhället. I Rågsved röstar bara ungefär 50 procent av de som bor där. Genom dialoger om värderingar, rättigheter och skyldigheter i samarbete med lokala aktörer uppmuntrar vi till demokrati och deltagande. Genom stöd till att delta i konstruktiva aktiviteter som stöttar närområdet leder vi våra unga bort från kriminalitet och missbruk.  

Göteborgs Räddningsmission driver projektet E-skolan där vi utvecklar en ny lärplattform för barn och unga EU­medborgare som nekas skolgång i Sverige. Genom att se till att de har möjlighet att studera när de är i Sverige ser vi till att de får den utbildning de har rätt till, samtidigt som de bygger sin egen identitet.  

Öppen Gemenskap i Umeå har länge drivit Kumulus – stöd för barn eller unga med en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Genom stödsamtal, träffar och vägledning för professionella ser vi till att de unga blir sedda och lyssnade på.

2. försvara hemlösas rätt till hälsa

Genom att underlätta för hemlösa att få den vård och stöd de behöver i den miljö de befinner sig i, kan vi säkerställa en mer välmående grupp människor med bättre förutsättningar för att integreras i samhället och bidra.

Convictus i Stockholm driver ett ­hälsocenter på Södermalm, dit människor på väg in i samhället igen har möjlighet att träna, få massage eller sjukgymnastik. För människor som levt ett hårt liv är det väldigt viktigt att få tillgång till friskvård. Vi har också länge arbetat med HIV-upplysning, testning och även deltagit i sprututbytet. Vi bokar tider, skjutsar och guidar hemlösa i kontakt med vården, hjälper dem hämta ut sina mediciner och arbetar i flera referensgrupper för hemlösas hälsa.  

Öppen Gemenskap i Umeå har ­dagverksamhet och natthärbärge för hemlösa året om. Varje natt välkomnar vi personer som behöver en varm säng, ett mål mat, lite fika och värme.

Musketörerna i Rågsved arbetar med personer i hemlöshet eller beroendeproblematik. Deltagarna lotsas till olika myndigheter, förvaltningar och institutioner för att de ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Verksamheten är ett ”återvinningsprojekt” – människor som hamnat i utanförskap kommer tillbaka och gör skillnad för andra.

3. Säkerställ ­fattiga ­människors ­mänskliga ­rättigheter

Fattigdom är i sig stigmatiserande och orsakar utanförskap. Ungefär 5 000 EU-medborgare beräknas befinna sig i Sverige och ungefär 70–100 barn följer med sina föräldrar hit varje år. Vi möter också svenska pensionärer i utanförskap på grund av fattigdom. Människor som efter ett arbetande liv inte får vardagen att gå ihop och lever ensamma.

Göteborgs Räddningsmission har i flera år gett stöd åt och arbetat med utsatta EU-medborgare på en rad olika sätt, både genom akuta insatser och genom att samtidigt ha ett långsiktigt perspektiv på social förändring. Vi driver ett socialt center i Betlehemskyrkan där vi har ett utbud av aktiviteter som alla verkar för att bekämpa fattigdom långsiktigt, men också här och nu.

Convictus i Stockholm driver ­natthärbärge för kvinnor i gruppen i ­Axelsberg, och har också öppet dagtid för att erbjuda mat, dusch eller vila från livet på gatan.

Dagverksamheten hos Öppen ­Gemenskap i Umeå är en mötesplats för alla som söker social gemenskap och ett mål mat.

Se hela bildreportaget: Vilka är alla? Av Elin Berge

om oss

Medvind är ett projekt drivet av Inter Business Initiative och finansierat av Stenbecks ­Stiftelse där fyra svenska ideella organisationer med lång erfarenhet av socialt arbete får stöd till ­verksamhetsutveckling. Målet är att ge medvind i organisationernas gedigna arbete med sina målgrupper, genom att göra utrymme för strategisk och organisatorisk utveckling, och genom att sprida orden om den djupa kunskap som organisationerna bär om Sverige idag.
 
De organisationer som deltar i projektet och står bakom detta initiativ är:

Convictus

Convictus bedriver verksamhet på i flera områden i Stockholm och är en öppen dörr mot gatan, en länk in i samhället. I 20 år har vi arbetat med hemlöshet, drogberoende och hälsa i Stockholm för att motverka socialt utanförskap. Genom dagverksamheter, natthärbärge, uppsökande verksamhet och ett hälsocenter stöttar Convictus till ett bättre liv för de gäster som besöker oss. Verksamheten har bedrivits sedan mitten på 90-talet.

Kontakt: Maria Dahlstedt, Verksamhetschef, maria@convictus.org

Göteborgs Räddningsmission

Varje människa har rätt till ett värdigt liv. Göteborgs Räddningsmission arbetar för att överbrygga utanförskap och social utsatthet genom en rad verksamheter i och runt omkring staden. Bland annat genom att stötta ­hemlösa, ­ensamkommande, personer med psykisk ohälsa och EU-medborgare i daglig verksamhet. I ett utvecklingsprojekt kopplat till Medvind arbetar man med att ta fram en ny lärplattform för romska barn som inte går i skolan. Räddningsmissionens omfattande arbete har bedrivits sedan 1952.

Kontakt:  Ulrika Falk, verksamhetschef EU-medborgare, ulrika.falk@raddningsmissionen.se

Musketörerna i Rågsved

En för alla, alla för en! Vi arbetar tillsammans med personer som är eller varit i utanförskap, hemlöshet och någon form av beroendeproblematik. Musketörernas guider lotsar deltagarna till olika myndigheter, förvaltningar och ­institutioner för att de ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Nästa steg för Musketörerna är att vara med och starta Projekt: Rågsved. Det är en mötesplats för unga i området som inte tillhör deras tidigare målgrupp. Medvind stöttar med uppstarten av projektet. Verksamheten i Rågsved har bedrivits sedan 2008.

Kontakt: Niklas Ristarp, Ordförande Musketörerna i Rågsved och Projekt Rågsved, niklas.ristarp@gmail.com

Öppen Gemenskap

Vi vill bidra till ett mänskligare samhälle för alla! Ett samhälle där alla har makt att forma sina egna liv och får känna ­kärlek, värme och trygghet. Öppen Gemenskap är en ideell förening som bedriver sin verksamhet i Umeå. Genom öppet hus dit alla är välkomna, dagverksamhet, kvinnojour med skyddat boende och akut natthärbärge arbetar vi mot utanförskap och ensamhet. Öppen Gemenskap startades 1972.

Kontakt: Stina A Gezelius, Verksamhetschef,
stina.a.gezelius@oppengemenskap.se

Se hela bildreportaget: Vilka är alla? Av Elin Berge

med stöd av

Stenbecks Stiftelse

Stenbecks Stiftelse initierar, medskapar och möjliggör banbrytande idéer som stärker barns rättigheter i Sverige. Sedan 1962 har Stenbecks Stiftelse stöttat många effektiva initiativ som arbetar med barn i särskild utsatthet, ­integration, utbildning och socialt entreprenörskap. Under åren har stiftelsen bland annat varit drivande i att ­starta ­inkubatorsprogrammet Reach for Change för sociala entreprenörer, medgrundat Child 10 för att förhindra och ­förebygga övergrepp och utnyttjande av barn, hjälpt människor i utsatthet komma på rätt köl genom organisationen Musketörerna i Rågsved och varit med och grundat Järvaskolan i Kista. Tillsammans med Inter Business Initiative driver Stenbecks Stiftelse Medvind.

Inter Business Initiative

Inter Business Initiative är ett ideellt kunskapslaboratorium som utvecklar ramar för holistisk värdeskapande. Genom vårt arbete stödjer vi organisationer att fungera som förändringsagenter i en värld där hållbarhet och ansvar är norm. I samarbete med flera experter inom näringsliv, akademi och hållbarhet har vi identifierat fyra nyckelkompetenser som lyfter holistisk hållbarhet till en strategisk nivå. De är mening, empati, systemförståelse och transformation – och är utgångspunkten för vårt arbete.

För att förändra hur företag och organisationer uppfattar sig själva, arbetar vi med kunskap på en rad olika sätt.

Vi publicerar insikter och artiklar från diskussioner och dialog. Vi publicerar forskning, rapporter och böcker. Vi arrangerar tankesmedjor, diskussioner, seminarier och driver projekt.

Kontakt: Linda Hedström Eriksson, Verksamhetsledare. linda@inter-business.org

Se hela bildreportaget: Vilka är alla? Av Elin Berge